Xoves. 25.07.2024

José Antonio Quiroga, presidente da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil ( CHMS), Organismo autónomo dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, e José Luis Raposo, alcalde de Pedrafita do Cebreiro, rubricaron o Protocolo de colaboración a través do que se adquire o compromiso para o financiamento e execución do “Proxecto de rehabilitación do sistema de saneamento do núcleo do Cebreiro no termo municipal de Pedrafita do Cebreiro”.

PROBLEMÁTICA ACTUAL

Actualmente a rede de saneamento do Cebreiro dispón dun funcionamento unitario que recolle as augas pluviais de escorrentía captadas polas reixas para mesturalas coas augas residuais. Con todo, o sistema de depuración é o común dos núcleos de poboación illados, constituído por unha fosa séptica e tres unidades de leitos bacterianos conectados en serie, deseñado para tratar só as augas fecais.

Deste xeito, o exceso de caudal en tempo de choiva xera un funcionamento incorrecto do sistema de depuración; para corrixir a situación sería necesaria a transformación do actual sistema unitario nun separativo, de nova construción, de maneira que as augas residuais poidan conducirse á instalación de tratamento, mentres que as pluviais derívense da rede, para ser entregadas directamente ao medio natural sen que se produzan afeccións sobre o medio ambiente.


 

A CHMS investirá na mellora do saneamento do núcleo do Cebreiro