Sábado. 22.06.2024

O Concello de Barreiros vén de constituír a Mesa Local de Coordinación contra a Violencia de Xénero, na que participan administracións e organismos implicados na loita contra a mesma.

Na sesión constitutiva fixáronse os obxectivos e funcións da mesa, entre as que destaca a coordinacións dos distintos axentes implicados na loita contra a violencia de xénero para mellorar as actuacións que se leven a cabo.

O funcionamento da mesa será de carácter semestral con carácter ordinario, aínda que poderá convocarse sempre que sexa preciso a instancia de calquera das persoas que forman parte da mesma.