Sábado. 20.07.2024

Autor Comunicación Independente Galega (COINGA)

Obxectivo Estimación de voto para as eleccións municipais no Concello de Antas de Ulla, Monterroso e Palas de Rei.

 Universo Poboación con dereito a voto

Tipo de entrevista Telefónica asistida por computadora

Mostraxe Aleatoria de fogares sobre listado de liñas telefónicas fixas. Cotas de xénero e idade para a escolla de persoas en cada vivenda. Mostra Deseñada: 100 en Antas de Ulla e Monterroso. 150 en Palas de Rei / Executada: 100%

Indecisión Antas de Ulla, 30%, Monterroso, 25%, Palas de Rei 16%

Opacidade 10,0%

Datas do campo Do 23 ao 31 de Xaneiro de 2023

Marxe de erro Na hipótese de mostraxe aleatoria simple, cun nivel de confianza do 90% e no caso historicamente máis desfavorable (p=45%=1-q) o erro máximo admitido é ±6,92%